• GUNITAIN ANG MGA TAGUMPAY AT MANINGNING NA ARAL


  Mensahe sa Ika-3 Kongreso ng Panlalawigang Alyansa
  ng mga Magbubukid sa Aurora (PAMANA)
  Ika-25-26 ng Oktubre 2014

  ni Prop. Jose Maria Sison
  Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

  Malugod kong ipinapaabot ang maalab na pagbati at pakikiisa sa pamunuan at kasapian ng mga samahang bumubuo ng Panlalawigang Alyansa ng mga Magbubukid sa Aurora (PAMANA) sa okasyon ng ika-3 Kongreso nito, sa pagbubunyi ng mga tagumpay ninyo sa nakaraang taon at sa paggunita ng mga makasaysayang tagumpay at maniningning na aral sa 29 na taong pakikibaka ng anakpawis sa lalawigan ng Aurora. Read more • MOST HEARTFELT CONDOLENCES TO FAMILIES AND COMRADES
  AND HIGHEST HONORS TO THE LACUB MARTYRS


  By Jose Maria Sison
  Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
  Chief Political Consultant of the NDFP Negotiating Panel
  October 18, 2014

  I join the people and revolutionary force  in expressing  most heartfelt condolences to the families and comrades  of the leading cadres of the Communist Party of the Philippines, Red fighters of the New People’s Army and civilian victims whose valiant lives were snuffed out by the fascist agents of the US-Aquino regime on 4 September in Lacub, Abra. Read more • MESSAGE OF CONDOLENCE
  TO THE FAMILY OF COMRADE RECCA MONTE


  From Julie de Lima and Joma Sison

  We express our most heartfelt condolences to the family of Comrade Recca Monte. Like the people and her revolutionary comrades, we share with you a deep sense of loss. Read more • ILPS calls for solidarity with the Kurdish resistance against ISIS


  ANF – NETHERLANDS
  16.10.2014
  12:00:12
  http://www.en.firatnews.com/news/news/ilps-calls-for-solidarity-with-the-kurdish-resistance-against-isis.htm#.VEAwYtb0Tf0.gmail

  The Chairperson of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), Prof. Jose Maria Sison, has released a statement saluting the heroic resistance of the Kurdish people and their army in Rojava, the YPG/YPJ – People’s Protection Units — against the criminal gangs of the so-called Islamic State (ISIS) in Kobanê, one of the self-governing cantons of West Kurdistan (Rojava) in Syria. Read more • SUPPORT THE KURDISH PEOPLE’S RESISTANCE AGAINST ISIS,
  CONDEMN US AND TURKEY FOR CREATING AND USING ISIS


  By Prof. Jose Maria Sison,  Chairperson
  International League of Peoples’ Struggle
  October 14, 2014

  We, the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), salute the heroic resistance of the Kurdish people and their army in Rojava, the YPG/YPJ – People’s Protection Units — against the criminal gangs of the so-called Islamic State (ISIS) in Kobane, one of the  self-governing cantons of West Kurdistan (Rojava) in Syria.   Read more • 1ST NATIONAL CONFERENCE OF THE ALTERNATIVE MEDIA -1/5


  UP College of Mass Communication, Diliman, QC, Oct. 9-10, 2014
  1) Opening Remarks by Dr. Roland Tolentino, Dean, UP College of Mass Communication
  2) Keynote Address by Prof. Jose Maria Sison, Chairman Emeritus, International Network for Philippine Studies Read more • STRENGTHEN THE VOICE OF THE PEOPLE


  Keynote Speech to the First National Conference of Alternative Media
  at Plaridel Hall, U.P. College of Mass Communications, October 9-10, 2014

  By PROF. JOSE MA. SISON
  Chairman Emeritus, International Network for Philippine Studies

  I thank the conference organizers for inviting me to be the keynote speaker of the First National Conference of Alternative Media, the theme of which is “New Situation, New Challenge: Strengthen the People’s Voice.” I am deeply pleased and highly honored. Read more • PAKIKIISA SA KILUSANG MAYO UNO
  SA PAGPUPULONG NG PAMBANSANG KONSEHO NITO


  Oktubre 3, 2014

  ni Jose Maria Sison
  Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

  Mga kasama sa Kilusang Mayo Uno,

  Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa inyo!

  Taos puso kong ipinapaaabot sa inyo ang pakikiisa sa  Kilusang Mayo Uno sa okasyon ng pagpupulong ng Pambansang Konseho nito.  Batid ko ang napakalaking kahalagahan ng pagtitipon na ito ng isang mayor na kasaping-organisasyon ng International League of Peoples’ Struggle. Read more