messages

PAGBATI KAY GELACIO GUILLERMO SA PAGLULUNSAD NG KANYANG AKLAT, “MGA TULA”


ni Jose Maria Sison
Setyembre 16, 2014

Malugod kong ipinapaabot ang aking rebolusyonaryong pagbati kay Gelacio Guillermo sa paglulunsad ng kanyang aklat ng “Mga Tula” at sa kanyang pagtanggap na siya at si Kris Montanez ay iisa. Kapuri-puri na inakda niya sa tunay na pangalan at nom de plume ang magagandang tula na naglalarawan at nagbibigay kabuluhan sa buhay ng mga anakpawis at sa kanilang pakikibaka para lumaya sa pang-aapi at pagsasamantala.

Read more

PAHAYAG NI JOSE MARIA SISON SA PORUM
PAGKATAPOS NG PAGPAPALABAS
NG THE GUERRILLA IS A POET (TGIP)


Sa Cine Adarna, UP Film Center…
University of the Philippines-Diliman, Agosto 29, 2014

Mga kababayan,

Maalab na makabayang pagbati sa inyong lahat, at sa partikular kina Sari at Kiri Dalena bilang mga direktor ng The Guerrilla Is a Poet, kay Karl Medina na gumanap sa aking papel at sa iba pang aktor at kay Keith Sicat at iba pang nasa produksyon ng pelikula, sa Tudla Productions at iba pang tagapangasiwa sa kasakuyang pandayan at pestibal at sa lahat ng nanood sa pelikula at mga kalahok sa porum na ito.

Read more

ANG KAHALAGAHAN NG PAGSUSULONG
NG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG ADYENDA
PARA SA INTERES NG URING MANGGAGAWA


Talumpati sa ika-9 ng Rehyonal na Kongreso ng PAMANTIK, Hulyo 14, 2014

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas

Mahal na mga kasama sa pakikibaka! Taos-pusong nagpaabot ng pakikiisa ang International League of Peoples’ Struggle sa Pagkakaisa ng Manggagawa  sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa okasyon ng ika-9 na Kongreso nito.

Read more

MESSAGE OF SOLIDARITY
TO TONGTONGAN TI UMILI


By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples’ Struggle
May 24, 2014

As chairperson of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), I convey  warmest greetings of solidarity to the member-organizations and individual adherents of Tongtongan ti Umili-Metro Baguio, the distinguished chapter of BAYAN and Cordillera People’s Alliance.

Read more

IN HONOR OF AMIRI BARAKA


By Jose Maria Sison
Poet and Political Activist
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
May 17, 2014
AmiriBaraka

Amiri Baraka ImageI am honored and delighted to be invited by the East Side Arts Alliance through BAYAN-USA to participate in the event  to pay tribute to the late poet activist Amiri Baraka on May 17 in the course of the 14th Annual Malcolm X Jazz Festival.  I  am contributing this statement in his honor.

I  stand in solidarity with you  in celebrating the outstanding role of Comrade Amiri Baraka as an African-American cultural and political leader, his  passionate condemnation of the violence and injustices inflicted on the African Americans, his revolutionary cause and relentless demand for justice and respect for the people of color and his legacy as a poet, playwright and political organizer.

Before I met him, I was aware that he first became prominent as a Beat Generation poet.  He became the leading force in the Black Arts Movement in the 1960s and 1970s.  He published in 1963 the book Blues People: Negro  Music in White America, the first major history of black music to be written by an African American.

Read more

THE MYTH OF MIGRATION FOR DEVELOPMENT


 

Keynote Speech at the Discussion/Speak Out for Development Justice and Protest Mobilization vs. Migration for Development, from May 13-15, 2014, in Stockholm, Sweden.

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples’ Struggle

On behalf of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), I extend my most militant greetings of solidarity to all the participants of the counter-event organized by the International Migrants Alliance to the 7th Global Forum on Migration and Development (GFMD) being held in Stockholm.  I wish your conference and protest mobilization the utmost success.

Read more

CONDEMN THE ABDUCTION OF DR. GN SAIBABA AND DEMAND HIS IMMEDIATE RELEASE


By Prof. JOSE MARIA SISON
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle
10 May 2014 21:42

We, the International League of Peoples’ Struggle, condemn in the strongest terms the abduction of Dr. GN Saibaba, Joint Secretary of the Revolutionary Democratic Front (RDF), by plain-clothed personnel of the Maharashtra Police on May 9 while he was returning home from Daulat Ram College in Delhi University after examination duty.

Read more

SUSING TALUMPATI SA IKA-7 PAMBANSANG KONGRESO NG ANAKBAYAN


 

PROP. JOSE MARIA SISON
Tagapangulong Tagapagtatag
Kabataang Makabayan
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
Ika-10 ng Mayo 2014

Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng kapwa aktibista sa Anakbayan at lahat ng inyong panauhin!

Malaking karangalan at kagalakan sa akin ang inyong anyaya na ako ang magbigay ng susing talumpati sa inyong ika-7 pambansang kongreso.

Read more

MESSAGE OF SOLIDARITY TO THE FIRST GENERAL ASSEMBLY
OF THE PORTLAND COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN THE PHILIPPINES


By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson,
International League of Peoples’ Struggle
May 9, 2014

Warmest greetings of solidarity!

On behalf of the International League of Peoples’ Struggle, I wish to express high appreciation for your determination to strengthen the Portland Committee for Human Rights in the Philippines by holding your first general assembly and ratifying your constitution.

Read more

BUILDING SOLIDARITY ABROAD FOR THE NATIONAL DEMOCRATIC MOVEMENT


Julieta de Lima and Luis Jalandoni, member and chairperson of the NDFP Negotiating Panel, respectively with NDFP consultant Prof. Jose Maria Sison in a video conference with the ILPS Hongkong and Macau chpater.

Julieta de Lima and Luis Jalandoni, member and chairperson of the NDFP Negotiating Panel, respectively with NDFP consultant Prof. Jose Maria Sison in a video conference with the ILPS Hongkong and Macau chpater.

Gathering organized by the ILPS Hongkong and Macau Chapter
at the Duke of Windsor Auditorium in Hongkong,
May 4, 2014.

By Prof. Jose Maria Sison
NDFP Chief Political Consultant
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle

Dear Compatriots and Friends,

Warmest greetings of solidarity!

I wish to thank the ILPS Hongkong and Macau Chapter for organizing this gathering with the theme, “Understanding the Filipino people’s struggle for human rights and a just and lasting peace”, for inviting me to speak on building solidarity for the national democratic movement in the Philippines and for launching the two books, Defeating Revisionism, Reformism and Opportunism and Building Strength through Struggle.

Read more