messages

MOST HEARTFELT CONDOLENCES TO FAMILIES AND COMRADES
AND HIGHEST HONORS TO THE LACUB MARTYRS


By Jose Maria Sison
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
Chief Political Consultant of the NDFP Negotiating Panel
October 18, 2014

I join the people and revolutionary force  in expressing  most heartfelt condolences to the families and comrades  of the leading cadres of the Communist Party of the Philippines, Red fighters of the New People’s Army and civilian victims whose valiant lives were snuffed out by the fascist agents of the US-Aquino regime on 4 September in Lacub, Abra.

Read more

MESSAGE OF CONDOLENCE
TO THE FAMILY OF COMRADE RECCA MONTE


From Julie de Lima and Joma Sison

We express our most heartfelt condolences to the family of Comrade Recca Monte. Like the people and her revolutionary comrades, we share with you a deep sense of loss.

Read more

PAKIKIISA SA KILUSANG MAYO UNO
SA PAGPUPULONG NG PAMBANSANG KONSEHO NITO


Oktubre 3, 2014

ni Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Mga kasama sa Kilusang Mayo Uno,

Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa inyo!

Taos puso kong ipinapaaabot sa inyo ang pakikiisa sa  Kilusang Mayo Uno sa okasyon ng pagpupulong ng Pambansang Konseho nito.  Batid ko ang napakalaking kahalagahan ng pagtitipon na ito ng isang mayor na kasaping-organisasyon ng International League of Peoples’ Struggle.

Read more

UN Climate Summit 2014 will let global warming worsenPeople must fight root cause: Imperialism


 

Issued by Office of the Chairperson
International League of Peoples’ Struggle

The current unprecedented rise in greenhouse gases in the atmosphere brought about by the wanton pillage of the environment by monopoly capitalism has created an untenable situation for the world’s peoples.

Read more

PAGBATI KAY GELACIO GUILLERMO SA PAGLULUNSAD NG KANYANG AKLAT, “MGA TULA”


ni Jose Maria Sison
Setyembre 16, 2014

Malugod kong ipinapaabot ang aking rebolusyonaryong pagbati kay Gelacio Guillermo sa paglulunsad ng kanyang aklat ng “Mga Tula” at sa kanyang pagtanggap na siya at si Kris Montanez ay iisa. Kapuri-puri na inakda niya sa tunay na pangalan at nom de plume ang magagandang tula na naglalarawan at nagbibigay kabuluhan sa buhay ng mga anakpawis at sa kanilang pakikibaka para lumaya sa pang-aapi at pagsasamantala.

Read more

PAHAYAG NI JOSE MARIA SISON SA PORUM
PAGKATAPOS NG PAGPAPALABAS
NG THE GUERRILLA IS A POET (TGIP)


Sa Cine Adarna, UP Film Center…
University of the Philippines-Diliman, Agosto 29, 2014

Mga kababayan,

Maalab na makabayang pagbati sa inyong lahat, at sa partikular kina Sari at Kiri Dalena bilang mga direktor ng The Guerrilla Is a Poet, kay Karl Medina na gumanap sa aking papel at sa iba pang aktor at kay Keith Sicat at iba pang nasa produksyon ng pelikula, sa Tudla Productions at iba pang tagapangasiwa sa kasakuyang pandayan at pestibal at sa lahat ng nanood sa pelikula at mga kalahok sa porum na ito.

Read more

ANG KAHALAGAHAN NG PAGSUSULONG
NG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG ADYENDA
PARA SA INTERES NG URING MANGGAGAWA


Talumpati sa ika-9 ng Rehyonal na Kongreso ng PAMANTIK, Hulyo 14, 2014

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas

Mahal na mga kasama sa pakikibaka! Taos-pusong nagpaabot ng pakikiisa ang International League of Peoples’ Struggle sa Pagkakaisa ng Manggagawa  sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa okasyon ng ika-9 na Kongreso nito.

Read more

MESSAGE OF SOLIDARITY
TO TONGTONGAN TI UMILI


By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples’ Struggle
May 24, 2014

As chairperson of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), I convey  warmest greetings of solidarity to the member-organizations and individual adherents of Tongtongan ti Umili-Metro Baguio, the distinguished chapter of BAYAN and Cordillera People’s Alliance.

Read more

IN HONOR OF AMIRI BARAKA


By Jose Maria Sison
Poet and Political Activist
Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
May 17, 2014
AmiriBaraka

Amiri Baraka ImageI am honored and delighted to be invited by the East Side Arts Alliance through BAYAN-USA to participate in the event  to pay tribute to the late poet activist Amiri Baraka on May 17 in the course of the 14th Annual Malcolm X Jazz Festival.  I  am contributing this statement in his honor.

I  stand in solidarity with you  in celebrating the outstanding role of Comrade Amiri Baraka as an African-American cultural and political leader, his  passionate condemnation of the violence and injustices inflicted on the African Americans, his revolutionary cause and relentless demand for justice and respect for the people of color and his legacy as a poet, playwright and political organizer.

Before I met him, I was aware that he first became prominent as a Beat Generation poet.  He became the leading force in the Black Arts Movement in the 1960s and 1970s.  He published in 1963 the book Blues People: Negro  Music in White America, the first major history of black music to be written by an African American.

Read more

THE MYTH OF MIGRATION FOR DEVELOPMENT


 

Keynote Speech at the Discussion/Speak Out for Development Justice and Protest Mobilization vs. Migration for Development, from May 13-15, 2014, in Stockholm, Sweden.

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples’ Struggle

On behalf of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), I extend my most militant greetings of solidarity to all the participants of the counter-event organized by the International Migrants Alliance to the 7th Global Forum on Migration and Development (GFMD) being held in Stockholm.  I wish your conference and protest mobilization the utmost success.

Read more