Sights & Sounds

JOMA’S RESPONSE TO PNOY


Read more

INTERVIEW WITH PROF. JOSE MARIA SISON FOR A TV PROGRAM IN UTRECHT, NETHERLANDS


Read more

IPAGBUNYI ANG IKA-20 ANIBERSARYO NG GABRIELA YOUTH


Mensahe sa Gabriela Youth, Marso 28, 2014
ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
Malugod akong  nagpapaabot  ng maalab na pagbati  ng International League of Peoples’ Struggle sa GABRIELA Youth  sa ika-20 anibersaryo ng pagtatatag nito.  Nakikiisa ang aming International Coordinating Commitee,  mga pambansang tsapter  at lahat ng kasaping-organisasyon sa inyong pambansang pamunuan, mga balangay at kasapian.

Read more

LABANAN AT GAPIIN ANG HALIMAW NA REHIMEN
NG KASIKENG PAPET NG IMPERYALISMONG US


 

Mensahe sa Kilometer 64 Poetry Collective

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatatag,
Kabataang Makabayan
Marso 11, 2014

Mahal kong mga kababayan at kaibigan,

Taos puso kong pinapaabot ang pakikiisa sa inyong lahat na makabayang makata at alagad ng panunula na pinagbigkis ng Kilometer 64.   Natutuwa ako na nagtipon kayo ngayon para ipagbunyi ang ikalabing-isang anibersaryo ng ating ugnayan na inumpisahan noong Marso 14, 2003.

Read more

KM@50: PAGPAPATULOY NG ADBOKASYA
PARA SA TUNAY NA REPORMANG AGRARYO


Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag, Kabataang Makabayan
Ika-21 ng Pebrero 2014

Kapwa kong mga aktibista,

Nagagalak ako na sa taong ito pinangungunahan ng NNARA-Youth ang kampanyang may pamagat “KM@50: Pagpapatuloy ng adbokasiya para sa tunay na repormang agraryo” bilang pagkilala sa naging paninindigan ng Kabataang Makabayan sa usapin ng repormang agraryo.

Angkop na manguna ang  NNARA-Youth  sa kampanya dahil sa ito ay isang pang-masang organisasyon ng mga kabataan at estudyante na nakikiisa sa panawagan ng uring magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa.

Read more

MESSAGE TO THE FORUM “KM@50: MAGHIMAGSIK AY MAKATARUNGAN


By Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Kabataang Makabayan
February 12, 2014

Dear Fellow Activists,

Thank you for requesting me to address a message to your forum concerning the Kabataang Makabayan.  I am happy, as I presume,  that you are already in the process of preparing  for the celebration of the 50th anniversary of this glorious youth organization, which has played such a great role in Philippine history up to now.

It is appropriate that you recall the KM in connection with the current celebration of the First Quarter Storm of 1970 and the Diliman Commune of 1971.  In these events, the KM and other youth organizations brought to an unprecedented high point the patriotic and progressive youth movement that had developed in the entire 1960s.

Read more

KA MARIA MALAYA FOR KA JOMA


Mensahe sa ika-75 na kaarawan ni Ka Joma
at sa 55 na taon ng kanyang pagrerebolusyon

ni
Maria Malaya
Tagapagsalita
National Democratic Front — Northeast Mindanao Region

Read more

KA ORIS GREETS KA JOMA


Ka Oris’ Video Testimonial
for Ka Joma’s 75th birthday
and 55 years of revolutionary service
to the Filipino People
and the proletariat of the world

Mindanao, Philippines
24 January 2014

Read more

PULANG SALUDO, KA JOMA (with English subtitles)


Read more

ON KA JOMA


By LUIS G. JALANDONI
Chief International Representative, NDFP
Chairperson, NDFP Negotiating Panel

140210LJ02

We are celebrating Ka Joma’s 55 years of service to the Filipino people together with his 75th birthday. He studied the revolutionary experience of the Filipino people against colonialism and imperialism and understood the revolutionary ideas of the working class as the guide to continuing and accomplishing the Philippine revolution. He became active in the people’s movement for national liberation and democracy in the late 1950s.

Read more