poetry

POEMS IN HONOR OF ANDRES BONIFACIO IN PILIPINO & ENGLISH
BY JOSE MARIA SISON


30 November 2013 at 01:49

PARANGAL KAY ANDRES BONIFACIO
Tula ni Jose Maria Sison

Gaano kadakila si Ka Andres Bonifacio?
Di siya naniwala na banal at palagian ang kaayusang
Kolonyal at pyudal na pinagharian ng sakim at lagim.
Suklam siya sa sabwatan ng espada at krus.
May tiwala siyang mananaig ang sambayanan
Pag nagkaisa’t nangahas lumaban sa mang-aapi.

Read more

THE PEOPLE’S STRUGGLE FOR JUSTICE


965439_1432611323621393_1675614616_o

Composer and singer Bethany Younge, in collaboration with composer Samuel Vriezen, performed a one-person choir at the first session of the Open Source Tribunal today, responding to the accusations brought forward by the National Democratic Movement of the Philippines against those responsible for the unnatural disaster of the typhoon Haiyan. On the background a shadow play is performed by Matthijs de Bruijne, Jun Saturay, Yung-Han Juan, Constanza Puente, Marikit Saturay, Mitchy Saturay and Anna Ioannidi.

By Prof. Jose Maria Sison
Closing Statement in Prose Poem (Proem)
at the First Session of the Open Source Tribunal on the Philippines
at the Nicolai Church in Utrecht on 23 November 2013

We are grateful to the tribunal for giving due course
To the people’s charges and demands,
For heeding the people’s cry for justice
Against the crimes that comprise the social disaster
Aggravating the devastation by super typhoon Haiyan.

Read more

THE PEOPLE’S CRY FOR JUSTICE


1403041_1432610943621431_1981215487_o

The first session of the Open Source Tribunal that took place today in the Nicolaichurch in Utrecht was opened in the form of a poem by the accusing party, the National Democratic Movement of the Philippines against those responsible for the unnatural disaster of typhoon Haiyan, here presented by Professor Jose Maria Sison.

By Prof. Jose Maria Sison
Opening Statement in Prose Poem (Proem)
at the Open SourceTribunal at Nicolai Church
in Utrecht, Netherlands on 23 November 2013
Case: National Democratic Movement of the Philippines Versus
Those Responsible for the Unnatural Disaster related to Super typhoon Haiyan

The bewildering winds howled from afar,
Then came suddenly screaming into the ears
Of the people as rooftops flew like hats
And walls tumbled down like cards.
The teeming huts of the poor toilers crumbled
So did the few houses of the middle class.
The winds showed no respect to the churches
And shook the solitary mansions of the powerful.
The flying and falling parts of every structure
Killed and injured people in great numbers.

Read more

LAUNCH OF THE NEW BOOK OF POEMS, THE GUERRILLA IS LIKE A POET


guerillapoet-coversketch-thumbJose Maria Sison.
Foreword by Jonas Staal.
2013
ISBN: 978-90-817091-8-7
296 pages | 5,25″ x 8″
Language: English, Pilipino
Price: 15,00 Euro

This book is titled after the world-renowned poem of Jose Maria Sison, “The Guerrilla Is Like a Poet,” which celebrates with natural imagery and in a lyrical way the Filipino people’s revolutionary struggle for national liberation and democracy against foreign and feudal oppression and exploitation. The book contains poems from Sison’s Prison and Beyond, which won the Southeast Asia WRITE Award, as well as new poems that further develop the theme of struggle for national and social liberation as well as exile. It also carries articles of creative writers on the significance and relevance of his poetry. Sison is a Filipino revolutionary with extensive guerrilla experience and has been a recognized poet since his student days at the University of the Philippines. The publication of this book has been sparked by the effort of the Academy for Cultural Activism of the New World Summit to present the people’s culture in the national democratic struggle in the Philippines.

Poet Jose Maria Sison with his publisher Dr. Vincent van Gerven Oei

Poet Jose Maria Sison with his publisher Dr. Vincent van Gerven Oei

Read more

I Wish to Be Taken for Granted


By Jose Maria Sison

I wish to be taken for granted
Like the wind that you breathe
Like the sunlight on your face
Like the ground at your feet
Like the water that you drink.

I wish to be taken for granted
Like birdsong lofted by the breeze
Like wood on fire for your comfort
Like the grass greening the field
Like the silent swan afloat on the pond

I wish to be taken for granted
Like the workers in the factories
Like the tillers in the farms
Like those who dwell in schools
Like those who recreate the world.

I wish to be taken for granted
But I shall smile with satisfaction
If some people sometimes remember
That I did what I could in my time
To add to what is now commonplace.

One new generation after another
Shall create new ideas and new things
To surpass the feats of the past
There are no limits but the sky,
The sun, the earth and the waters.

July 25, 2012

Read more

POEMS OF JOSE MARIA SISON TRANSLATED INTO MALAY LANGUAGE


cropped puisi-asean01

click here to download PDF file of Poems of Jose Maria Sison translated into Malay

Read more

ISINAPILIPINONG MGA TULA MULA SA
PRISON AND BEYOND
NI JOSE MA. SISON


Salin ni Gelacio Guillermo
http://www.geocities.ws/ipasa_pagkabasa/piitan.html
Jose Ma. Sison, Makata ng Proletaryado
ni Gelacio Guillermo

Nakahanay si Jose Ma. Sison sa mga lider ng proletaryado tulad nina Mao Zedong at Ho Chi Minh na may natatanging hilig sa pagsulat ng tula. Sa gitna ng praktikal na pamumuno sa rebolusyonaryong kilusan, o sa samut-saring kalagayang hinaharap ng mga rebolusyonaryo sa pagtupad ng tungkulin, nakakahanap sila ng panahong ipahayag ang saloobin tungkol sa sarili, sa mga minamahal, sa lipunan at rebolusyon. Ang gawaing ito ay dagdag sa pagkilala sa kanila bilang mga indibidwal na naninindigan sa mga pundamental na pagbabago sa kani-kanilang panahon at bayan.

Read more

THREE POEMS


by Chairil Anwar (Indonesian National Poet)
Translations from Bahasa Indonesia by JOSE MA. SISON
Progressive Review No. 2; July-August 1963

AKU
I

When comes my turn
I wish none will weep
Not even you

Read more

THE GUERRILLA IS LIKE A POET


By Jose Maria Sison

1968

The guerrilla is like a poet
Keen to the rustle of leaves
The break of twigs
The ripples of the river
The smell of fire
And the ashes of departure.

The guerrilla is like a poet.
He has merged with the trees
The bushes and the rocks
Ambiguous but precise
Well-versed on the law of motion
And master of myriad images.

The guerrilla is like a poet.
Enrhymed with nature
The subtle rhytym of the greenery
The inner silence, the outer innocence
The steel tensile in-grace
That ensnares the enemy.

The guerrilla is like a poet.
He moves with the green brown multitude
In bush burning with red flowers
That crown and hearten all
Swarming the terrain as a flood
Marching at last against the stronghold.

An endless movement of strength
Behold the protracted theme:
The people’s epic, the people’s war.

Read more

ANG GERILYA AY TULAD NG MAKATA


Ni Jose Maria Sison

Ang gerilya ay tulad ng makata
Matalas sa kaluskos ng mga dahon
Sa pagkabali ng mga sanga
Sa mga onda ng ilog
Sa amoy ng apoy
At sa abo ng paglisan.

Ang gerilya ay tulad ng makata
Nakasanib sa mga puno
Sa mga palumpong at rokas
Nakakaalangan subalit tumpak
Bihasa sa batas ng paggalaw
Pantas sa laksang larawan.

Ang gerilya ay tulad ng makata
Karima ng kalikasan
Ng sutlang ritmo ng kaluntian
Katahimikang panloob, kamusmusang panlabas
Aserong tibay ng panatag na loob
Na sumisilo sa kaaway.

Ang gerilya ay tulad ng makata
Kasabay ng luntiang, kayumangging masa
Sa palumpong na pinaliliyab ng mga pulang bulaklak
Na nagkokorona at nagpapaalab sa lahat,
Dumadagsa sa kalupaan tulad ng baha
Nagmamartsa sa wakas laban sa kuta.

Walang hanggang daloy ng lakas,
Masdan ang matagalang tema
Ng epikong bayan, ng digmang bayan.

Read more