Videos

GUNITAIN ANG MGA TAGUMPAY AT MANINGNING NA ARAL


Mensahe sa Ika-3 Kongreso ng Panlalawigang Alyansa
ng mga Magbubukid sa Aurora (PAMANA)
Ika-25-26 ng Oktubre 2014

ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

Malugod kong ipinapaabot ang maalab na pagbati at pakikiisa sa pamunuan at kasapian ng mga samahang bumubuo ng Panlalawigang Alyansa ng mga Magbubukid sa Aurora (PAMANA) sa okasyon ng ika-3 Kongreso nito, sa pagbubunyi ng mga tagumpay ninyo sa nakaraang taon at sa paggunita ng mga makasaysayang tagumpay at maniningning na aral sa 29 na taong pakikibaka ng anakpawis sa lalawigan ng Aurora.

Read more

STRENGTHEN THE VOICE OF THE PEOPLE


Keynote Speech to the First National Conference of Alternative Media
at Plaridel Hall, U.P. College of Mass Communications, October 9-10, 2014

By PROF. JOSE MA. SISON
Chairman Emeritus, International Network for Philippine Studies

I thank the conference organizers for inviting me to be the keynote speaker of the First National Conference of Alternative Media, the theme of which is “New Situation, New Challenge: Strengthen the People’s Voice.” I am deeply pleased and highly honored.

Read more

UN Climate Summit 2014 will let global warming worsenPeople must fight root cause: Imperialism


 

Issued by Office of the Chairperson
International League of Peoples’ Struggle

The current unprecedented rise in greenhouse gases in the atmosphere brought about by the wanton pillage of the environment by monopoly capitalism has created an untenable situation for the world’s peoples.

Read more

ILPS PHILIPPINES PROTEST ISRAEL WAR ON GAZA


Read more

PALESTINIAN SUPPORTERS MARCHED THROUGH THE STREETS OF AMSTERDAM


Video of rally & march for Gaza and the Palestinian people against the US-supported Israeli occupation and genocidal attacks, Amsterdam, 3 August. I said in the interview that Israel is trying to grab 44 per cent of the Gaza strip under the pretext of making a 3-kilometer buffer zone around Gaza city. Next mass action is in Utrecht at Vredenburgplein on Sunday, 10 August, starting at 2 p.m.

Read more

SUSTAIN GLOBAL MASS ACTIONS TO SUPPORT THE PALESTINIAN PEOPLE
IN THEIR STRUGGLE FOR LIBERATION AGAINST ISRAELI ZIONIST OCCUPATION
AND GENOCIDAL ATTACKS ON THE PEOPLE IN THE GAZA STRIP


By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of the Peoples’ Struggle
August 7, 2014

We , the International League of People’s Struggle (ILPS), renew our call to all our member-organizations, our allied organizations and the broad masses of the people of the world to sustain the mass actions in solidarity with and support for the Palestinian people in the just struggle for national liberation and self-determination against the US-supported Israeli  Zionist occupation of Palestine and the current genocidal attacks on the people in the Gaza Strip.

Read more

ANG KAHALAGAHAN NG PAGSUSULONG
NG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG ADYENDA
PARA SA INTERES NG URING MANGGAGAWA


Talumpati sa ika-9 ng Rehyonal na Kongreso ng PAMANTIK, Hulyo 14, 2014

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas

Mahal na mga kasama sa pakikibaka! Taos-pusong nagpaabot ng pakikiisa ang International League of Peoples’ Struggle sa Pagkakaisa ng Manggagawa  sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa okasyon ng ika-9 na Kongreso nito.

Read more

ANG IMPERYALISMO AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


VIDEO WITH GRAPHICS

Read more

ANG IMPERYALISMONG US
AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


Talumpati sa May Pag-Asa, Asamblea ng Kabataang Anti-Imperyalista, July 4, 2014

Ni Propesor Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League League of Peoples’ Struggle

Mahal na mga kapwa aktibista,

Taos puso akong nagpapasalamat sa Liga ng Kabataang Propagandista at Anakbayan sa paanyayang magsalita sa ‘May Pag-asa’, isang pagtitipon ng mga kabataang Pilipino na may layuning buhayin ang diwang makabayan ng kabataan sa harap ng tumitinding dominasyon ng mga dayuhang bansa, lalo na ng US, sa ekonomiya at pulitika ng Pilipinas. Tumpak ang temang “Itakwil ang 1.16 daangtaong pagkaalipin!”

Read more

US IMPERIALISM AND PEOPLE’S RESISTANCE IN THE PHILIPPINES


Paper for the Forum on Imperialism and Resistance,
organized by the ILPS-Netherlands in Amsterdam on June 6, 2014

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle

I wish to discuss with you how US imperialism has imposed itself on the Filipino people and violated their national sovereignty and thwarted their aspirations for democracy, social justice and development  since 1898 by military, political, economic and cultural means.

Read more