Videos

ANG KAHALAGAHAN NG PAGSUSULONG
NG PAMBANSA-DEMOKRATIKONG ADYENDA
PARA SA INTERES NG URING MANGGAGAWA


Talumpati sa ika-9 ng Rehyonal na Kongreso ng PAMANTIK, Hulyo 14, 2014

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas

Mahal na mga kasama sa pakikibaka! Taos-pusong nagpaabot ng pakikiisa ang International League of Peoples’ Struggle sa Pagkakaisa ng Manggagawa  sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa okasyon ng ika-9 na Kongreso nito.

Read more

ANG IMPERYALISMO AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


VIDEO WITH GRAPHICS

Read more

ANG IMPERYALISMONG US
AT PAGLABAN NG SAMBAYANANG PILIPINO


Talumpati sa May Pag-Asa, Asamblea ng Kabataang Anti-Imperyalista, July 4, 2014

Ni Propesor Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League League of Peoples’ Struggle

Mahal na mga kapwa aktibista,

Taos puso akong nagpapasalamat sa Liga ng Kabataang Propagandista at Anakbayan sa paanyayang magsalita sa ‘May Pag-asa’, isang pagtitipon ng mga kabataang Pilipino na may layuning buhayin ang diwang makabayan ng kabataan sa harap ng tumitinding dominasyon ng mga dayuhang bansa, lalo na ng US, sa ekonomiya at pulitika ng Pilipinas. Tumpak ang temang “Itakwil ang 1.16 daangtaong pagkaalipin!”

Read more

US IMPERIALISM AND PEOPLE’S RESISTANCE IN THE PHILIPPINES


Paper for the Forum on Imperialism and Resistance,
organized by the ILPS-Netherlands in Amsterdam on June 6, 2014

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples’ Struggle

I wish to discuss with you how US imperialism has imposed itself on the Filipino people and violated their national sovereignty and thwarted their aspirations for democracy, social justice and development  since 1898 by military, political, economic and cultural means.

Read more

MESSAGE OF SOLIDARITY
TO TONGTONGAN TI UMILI


By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples’ Struggle
May 24, 2014

As chairperson of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), I convey  warmest greetings of solidarity to the member-organizations and individual adherents of Tongtongan ti Umili-Metro Baguio, the distinguished chapter of BAYAN and Cordillera People’s Alliance.

Read more

THE NEW DEMOCRATIC REVOLUTION
THROUGH PROTRACTED PEOPLE’S WAR


 

Lecture at the Forum for Liberation Theology
Centre for Liberation Theologies, Faculty of Theology and Religious Studies
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, 15 May 2014

By Jose Maria Sison
Founding Chairman
Communist Party of the Philippines

I thank the Centre for Liberation Theologies for inviting me to this Forum for Liberation Theology to speak on the new democratic revolution through protracted people’s war. It is an honor and pleasure for me to interface and dialogue with theologians and others who are seriously interested in knowing the nature and development of the Philippine revolution, and the relationship of Christians with the Filipino people’s struggle for national and social liberation.

Read more

THE MYTH OF MIGRATION FOR DEVELOPMENT


 

Keynote Speech at the Discussion/Speak Out for Development Justice and Protest Mobilization vs. Migration for Development, from May 13-15, 2014, in Stockholm, Sweden.

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson
International League of Peoples’ Struggle

On behalf of the International League of Peoples’ Struggle (ILPS), I extend my most militant greetings of solidarity to all the participants of the counter-event organized by the International Migrants Alliance to the 7th Global Forum on Migration and Development (GFMD) being held in Stockholm.  I wish your conference and protest mobilization the utmost success.

Read more

SUSING TALUMPATI SA IKA-7 PAMBANSANG KONGRESO NG ANAKBAYAN


 

PROP. JOSE MARIA SISON
Tagapangulong Tagapagtatag
Kabataang Makabayan
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
Ika-10 ng Mayo 2014

Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa lahat ng kapwa aktibista sa Anakbayan at lahat ng inyong panauhin!

Malaking karangalan at kagalakan sa akin ang inyong anyaya na ako ang magbigay ng susing talumpati sa inyong ika-7 pambansang kongreso.

Read more

MESSAGE OF SOLIDARITY TO THE FIRST GENERAL ASSEMBLY
OF THE PORTLAND COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN THE PHILIPPINES


By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson,
International League of Peoples’ Struggle
May 9, 2014

Warmest greetings of solidarity!

On behalf of the International League of Peoples’ Struggle, I wish to express high appreciation for your determination to strengthen the Portland Committee for Human Rights in the Philippines by holding your first general assembly and ratifying your constitution.

Read more

PAKIKIISA SA PAMANTIK-KMU SA MAYO UNO


ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Partido Komunista ng Pilipinas
Mayo 1, 2014

Taos puso akong nagpapaabot ng militanteng pakikiisa sa Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan – Kilusang Mayo Uno (PAMANTIK-KMU) sa pagdiriwang ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan at iba pang rehiyon sa ika-111 anibersaryo ng Pandaigdigang Araw ng Paggawa sa Mayo Uno.

Read more