• ANG IMPERYALISMO SA NGAYON
  AT MGA EPEKTO NITO SA MAMAMAYAN


  Talumpati sa Porum ng mga Lider, Kasapi  at Alyado
  ng Bagong Alyansang Makabayan-Gitnang Luson
  Pebrero 8, 2014

  ni  Prop . Jose Maria Sison
  Tagapangulo
  International League of Peoples’ Struggle

  Mga Kababayan at mga Kaibigan,

  Nagpapasalamat ako sa inyong paanyayang magsalita sa inyong porum.  Salamat din na itinaon ninyo ito sa aking kaarawan.  Nagpapaabot ako ng marubdob na pagbati ng pakikiisa sa inyo at pagnanais na magkamit kayo ng malalaking tagumpay sa inyong anti-imperyalista at demokratikong pakikibaka. Read more



 • Festschrift – Jose Maria Sison: A Celebration


  Video shown at the book launching of the Festscrhift book on Jose Maria Sison, Feb. 22, 2011, at UP Balay Kalinaw, UP Diliman, QC Read more



 • INTERVIEW WITH PROF. JOSE MARIA SISON


  Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
  By New Culture Magazine
  Communist Reconstruction Union of Brazil
  http://democracyandclasstruggle.blogspot.nl/2014/01/jose-maria-sison-on-communist-party-of.html

  What is your position towards Mao Zedong Thought or Maoism? Are there big differences between treating the theoretical contributions of Mao Zedong to scientific socialism as “Mao Zedong Thought” or “Maoism”? What would consist in taking Maoism as the third stage in the development of the theory of the practice of the proletariat? Would Maoism get in contradiction with the contributions given by other theoreticals of scientific socialism, like President Kim Il Sung with its Juche Idea? Read more



 • BUILDING STRENGTH THROUGH STRUGGLE


  Third book of Professor Jose Maria Sison from the 5-book series on Continuing the Philippine Revolution

  book3 cover121113

  Read more



 • INTERNATIONAL SITUATION & ROLE OF THE PHILIPPINE
  REVOLUTION IN THE WORLD PROLETARIAN REVOLUTION


   

  Speech to a Forum of Activists in New York City, January 24, 2014

  By Prof. Jose Maria Sison
  Founding Chairperson
  Communist Party of the Philippines

  Dear Compatriots and Friends,

  Thank you for inviting me. I extend to you warmest greetings of solidarity and best wishes for the new year in the anti-imperialist and democratic struggle of the people.

  I am deeply pleased that you are celebrating the Filipino people’s revolutionary struggle for national liberation and democracy in the last 45 years. The Communist Party of the Philippines guided by Marxism-Leninism-Maoism has led this struggle since 1968.

  I am tasked to describe the current US and international situation, its impact on the Philippine revolution and the role of this revolution in the world proletarian revolution. The task is quite difficult to carry out in 15 minutes. May this presentation serve to ignite further discussion among you. Read more



 • HINGGIL SA PAGPAPATALSIK SA US-AQUINO REGIME


  Mensahe sa Forum ng ANAKBAYAN, Enero 20, 2013

  Ni Prop. Jose Maria Sison
  Tagapangulong Tagapagtatag ng Kabataang Makabayan

  Taos puso kong  binabati ang ANAKBAYAN, ang tanyag na komprehensibong pambansa-demokratikong organisasyon ng kabataang  Pilipino.  Nakikiisa ako sa inyong layuning pukawin, organisahin at pakilusan ang malawak na masa ng kabataan para sa kanilang demokratikong karapatan at kahilingan alinsunod sa rebolusyonaryong tradisyon at linya ng Kabataang Makabayan. Read more



 • INTERVIEW WITH PROF. JOSE MARIA SISON, AS NDFP CHIEF POLITICAL CONSULTANT


  By Sonny Mallari,
  Correspondent,
  Philippine Daily Inquirer
  http://newsinfo.inquirer.net/566305/with-npas-strength-peace-talks-an-option-for-next-president-sison?ModPagespeed=noscript

  SM: Wala na bang pagasa ang resumption ng peace nego under Noynoy administration?

  JMS:  The NDFP policy is to negotiate with the GPH in accordance with The Hague Joint Dexcalaration, Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law and other agreements.  The Aquino regime is responsible for paralyzing the peace negotiations by refusing to comply with these agreements. Read more



 • THE COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES ON MAOISM,
  NEW DEMOCRATIC REVOLUTION, CHINA & THE CURRENT WORLD


  Interview with Prof. Jose Maria Sison, Founding Chairman of the Communist Party of the Philippines

  By New Culture Magazine
  of the Communist Reconstruction Union of Brazil.

  1 – What is your position towards Mao Zedong Thought or Maoism? Are there big differences between treating the theoretical contributions of Mao Zedong to scientific socialism as “Mao Zedong Thought” or “Maoism”? What would consist in taking Maoism as the third stage in the development of the theory of the practice of the proletariat? Would Maoism get in contradiction with the contributions given by other theoreticals of scientific socialism, like President Kim Il Sung with its Juche Idea? Read more