• PAKIKIISA SA KILUSANG MAYO UNO
  SA PAGPUPULONG NG PAMBANSANG KONSEHO NITO


  Oktubre 3, 2014

  ni Jose Maria Sison
  Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle

  Mga kasama sa Kilusang Mayo Uno,

  Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa inyo!

  Taos puso kong ipinapaaabot sa inyo ang pakikiisa sa  Kilusang Mayo Uno sa okasyon ng pagpupulong ng Pambansang Konseho nito.  Batid ko ang napakalaking kahalagahan ng pagtitipon na ito ng isang mayor na kasaping-organisasyon ng International League of Peoples’ Struggle. Read more • ON THE HONG KONG MASS PROTESTS & RELATED MATTERS


  By Jose Maria Sison, Chairperson
  International League of Peoples’ Struggle
  October 1, 2014

  1. We, the International League of Peoples’ Struggle, support the Hong Kong people in upholding and exercising their democratic rights.  We condemn the police brutality applied by the Hong Kong authorities to suppress the people’s right to assemble and speak freely.  We are aware that both the Beijing and Hong Kong authorities are anxious to end  the mass protests for fear that these are likely to embolden similar mass protests in mainland China, especially because of the Tienanmen massacre in 1989 and the current deteriorating economic and social conditions. Read more • UN Climate Summit 2014 will let global warming worsenPeople must fight root cause: Imperialism


   

  Issued by Office of the Chairperson
  International League of Peoples’ Struggle

  The current unprecedented rise in greenhouse gases in the atmosphere brought about by the wanton pillage of the environment by monopoly capitalism has created an untenable situation for the world’s peoples. Read more • UN CLIMATE SUMMIT 20I4 WILL LET GLOBAL WARMING WORSEN,
  THE PEOPLE MUST FIGHT THE ROOT CAUSE: IMPERIALISM


  Issued by the Office of the Chairperson
  International League of Peoples’ Struggle
  September 17, 2014

  The current unprecedented rise in greenhouse gases in the atmosphere brought about by the wanton pillage of the environment by monopoly capitalism has created an untenable situation for the world’s peoples.

  Record levels of carbon dioxide in the atmosphere have been measured by the World Meteorological Organization (WMO) in 2013. At the same time,  the highest rate of increase of greenhouse gases has been recorded in the past thirty years. The continuing increase in greenhouse gas production has caused drastic changes in our planet’s climate systems that are now bearing heavily on poor and vulnerable communities in the world. Read more • PAGBATI KAY GELACIO GUILLERMO SA PAGLULUNSAD NG KANYANG AKLAT, “MGA TULA”


  ni Jose Maria Sison
  Setyembre 16, 2014

  Malugod kong ipinapaabot ang aking rebolusyonaryong pagbati kay Gelacio Guillermo sa paglulunsad ng kanyang aklat ng “Mga Tula” at sa kanyang pagtanggap na siya at si Kris Montanez ay iisa. Kapuri-puri na inakda niya sa tunay na pangalan at nom de plume ang magagandang tula na naglalarawan at nagbibigay kabuluhan sa buhay ng mga anakpawis at sa kanilang pakikibaka para lumaya sa pang-aapi at pagsasamantala. Read more • 6TH PANDAYANG LINO BROCKA: THE GUERILLA IS A POET -1/3


  PAHAYAG NI JOSE MARIA SISON SA PORUM
  PAGKATAPOS NG PAGPAPALABAS
  NG THE GUERRILLA IS A POET (TGIP)

  Sa Cine Adarna, UP Film Center
  University of the Philippines-Diliman, Agosto 29, 2014

  Mga kababayan,

  Maalab na makabayang pagbati sa inyong lahat, at sa partikular kina Sari at Kiri Dalena bilang mga direktor ng The Guerrilla Is a Poet, kay Karl Medina na gumanap sa aking papel at sa iba pang aktor at kay Keith Sicat at iba pang nasa produksyon ng pelikula, sa Tudla Productions at iba pang tagapangasiwa sa kasakuyang pandayan at pestibal at sa lahat ng nanood sa pelikula at mga kalahok sa porum na ito. Read more • PAHAYAG NI JOSE MARIA SISON SA PORUM
  PAGKATAPOS NG PAGPAPALABAS
  NG THE GUERRILLA IS A POET (TGIP)


  Sa Cine Adarna, UP Film Center…
  University of the Philippines-Diliman, Agosto 29, 2014

  Mga kababayan,

  Maalab na makabayang pagbati sa inyong lahat, at sa partikular kina Sari at Kiri Dalena bilang mga direktor ng The Guerrilla Is a Poet, kay Karl Medina na gumanap sa aking papel at sa iba pang aktor at kay Keith Sicat at iba pang nasa produksyon ng pelikula, sa Tudla Productions at iba pang tagapangasiwa sa kasakuyang pandayan at pestibal at sa lahat ng nanood sa pelikula at mga kalahok sa porum na ito. Read more • HILAO v. ESTATE OF MARCOS


   

   

  FindLaw

  Caselaw

  United States

  US 9th Cir.

  HILAO v. ESTATE OF MARCOS

   

  HILAO v. ESTATE OF MARCOS

  ResetAA Font size: Print ShareThis

   

  United States Court of Appeals,Ninth Circuit.

   

  Maximo HILAO, Class Plaintiffs, Plaintiff, Jose Maria Sison;  Jaime Piopongco;  Ramon Sison, Dr.;  Estate of Francisco Sison;  Estate of Florentina Sison;  Estate of Amelia Sison, Plaintiffs-Appellants, v. ESTATE OF Ferdinand MARCOS, Defendant-Appellee. Read more