• PAGBATI NI PROF JOSE MARIA SISON SA KABABAIHANG PILIPINO
  SA PAGGUNITA NG INTERNATIONAL WOMEN’S DAY
 • LA ILPS TRANSMITE EL MAS SENTIDO PESAME POR EL FALLECIMIENTO DEL CAMARADA HUGO CHAVEZ


  Por el Prof. José María Sison
  Presidente
  Liga Internacional de Lucha de los Pueblos
  06 de marzo 2013

  Nosotros, la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos, transmitimos nuestro más sentido pésame a la familia del camarada Hugo Chávez, Presidente de Venezuela y el líder de la Revolución Bolivariana, y a las amplias masas del pueblo de Venezuela. Read more • ILPS CONVEYS MOST HEARTFELT CONDOLENCES
  OVER THE DEMISE OF COMRADE HUGO CHAVEZ


  By Prof. Jose Maria Sison
  Chairperson
  International League of Peoples’ Struggle
  06 March 2013

  We, the International League of Peoples’ Struggle, convey our most heartfelt condolences to the family of Comrade Hugo Chavez, President of Venezuela and leader of the Bolivarian Revolution, and to the broad masses of the people of Venezuela. Read more • ON THE QUESTION OF PHILIPPINE SOVEREIGNTY OVER SABAH


  Interview with Prof. Jose Maria Sison, Chairperson of International League of Peoples’ Struggle

  By D. L. MONDELO
  Europe Correspondent
  Bulatlat
  06 March 2013

  1. The Sulu sultanate was supposed to have ceded Sabah to the Republic of the Philippines in 1962. In the first place, how did the sultanate come to rule and own Sabah?

  JMS: The Sulu sultanate had ruled and owned Sabah since 1704 when this was ceded by the Sultan of Brunei as reward to the Sultan of Sulu for helping him defeat his enemies. I presume the Sabah people of Mindanao ancestry, especially the Tausugs, Samals, Iranons and others, were the main political base of the Sulu sultanate in Sabah. Read more • KIRI PHOTO SHOOTS JOMA SISON
 • KAHALAGAHAN AT KABULUHAN NG MANIPESTO NG MGA KOMUNISTA
  SA NAGPAPATULOY NA PAKIKIBAKA NG SAMBAYANANG PILIPINO


  ni Prof. Jose Maria Sison
  Tagapangulong Tagapagtatag, Partido Komunista ng Pilipinas
  & Kasalukuyang Tagapangulo, International League of Peoples´ Struggle

  Pebrero 21, 2013

  Mga kasama at mga kaibigan,

  Maalab na rebolusyonaryong pagbati sa inyong lahat!

  Isang malaking karangalan para sa akin ang maimbitahan bilang punong tagapagsalita ng Diosdado Fortuna Academy, isang pampulitikang paaralan ng mga manggagawa sa rehiyong Timog Katagalugan na naglalayong magbigay ng programang pang-edukasyon sa mga manggagawa at propesyunal sa pagmumulat, pag-oorganisa, at pagpapakilos ng kanilang hanay laban sa naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal. Read more • THE NATIONAL LIBERATION MOVEMENT IN THE PHILIPPINES
  AND THE “TERRORIST LISTING” BY FOREIGN POWERS


  This is an abridged version of the original speech of Prof. Jose Maria Sison. It is issued by the Jan de Bruin, film editor of the Second New World Summit.

  By Prof. Jose Maria Sison
  Second New World Summit
  29 December 2013 Read more • SIGNIFICANCE AND RELEVANCE OF THE COMMUNIST MANIFESTO
  TO THE CONTINUING STRUGGLE 0F THE FILIPÍNO PEOPLE


  By Prof. Jose Maria Sison
  Founding Chairman, Communist Party of the Philippines
  & Currently Chairperson, International League of Peoples´ Struggle
  February 21, 2013

  It is an honor for me to be invited as main speaker by the Diosdado Fortuna Academy, a political workers’ school in the Southern Tagalog region that aims to provide educational programs for workers and professionals in order to help arouse, organize and mobilize them against the ruling semicolonial and semifeudal system. Read more